viernes, 7 de noviembre de 2008

Os concellos e as comunidades autónomas teñen solo para construir agora mesmo 225.000 viviendas de protección oficial e máis de 700.000 familias demandan este tipo de casa.

É o primeiro informe destas características que se realiza en España. A FEMP asegura que os concellos dispoñen para os próximos catro anos de solo para a construcción de 150.000 viviendas protexidas e as CCAA para outras 75.000.

Este solo conta xa con todos os permisos para comezar a construir xa, pero poderíase ampliar para albergar un total de 400.000 viviendas. Por outra banda, os concellos tamén calcularon que hai máis de 760.000 familias demandantes deeste tipo de construcción no noso país.

A FEMP entende así que os concellos poden utilizar o seu solo para cubrir esa demanda, reactivar a economía e xerar emprego.

Segundo o informe, as CCAA que dispoñen de máis solo para a construcción de VPO son Andalucía, Madrid e País Vasco, mentras que nas que existe unha maior demanda deste modelo de casas son Cataluña, Valencia e Andalucía.


Bernabé González Fernández
Secretario de Emprego e Vivenda

No hay comentarios: