domingo, 28 de junio de 2009

MANIFESTO ORGULLO 2009 DO GRUPO LGTB DO PSdG-PSOE 7CORES

Este 28 de xuño celebramos o 40 aniversario das revoltas de Stonewall, acontecemento que marca o nacemento do movemento de liberación homosexual, transexual e bisexual actual, e que se conmemora en todo o mundo como o Día Internacional do Orgullo. As mulleres e homes socialistas sumámonos, un ano máis, a esta celebración da diversidade, a liberdade e a igualdade, a este verdadeiro Orgullo Cidadán.

Corenta anos en termos históricos non son nada, pero sen dúbida podemos sentirnos orgullosos das conquistas que alcanzamos en España durante os últimos cinco anos. Podemos dicir que o noso país se encontra á cabeza dos que recoñecen os dereitos de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais (lgtb), e, neste proceso, as mulleres e homes socialistas fomos peza clave para o seu impulso e desenvolvemento, especialmente desde o Goberno de España. Malia estes importantes avances, aínda quedan cousas por conseguir e realidades que cambiar para garantir que a liberdade e a igualdade, que a nosa Constitución proclama, sexan reais e efectivas para toda a poboación lgtb. Este ano os colectivos reivindicativos declararon o Ano da Diversidade Afectivo Sexual na Educación. É sen dúbida unha importante aposta do movemento reivindicativo, e unha necesidade social prioritaria se queremos vencer os altos índices de rexeitamento cara a esta poboación no sistema educativo que sinalan os estudos e que poñen de manifesto que os centros educativos non son espazos seguros para os adolescentes e mozos lgtb, nin para os fillos e fillas de familias homoparentais.

Queremos especialmente denunciar o acoso homofóbico e transfóbico que se produce na escola, causa de un de cada tres intentos de suicidio en mozos e adolescentes. Apostamos por unha educación que promova a diversidade sexual, e que impida a violencia e a discriminación cara os mozos e mozas lgtb, e facemos un chamamento a todas as institucións educativas a que impulsen cun meirande empeño as medidas necesarias para facer dos centros educativos espazos seguros para a diversidade, así como o cese do boicot cara os contidos de Educación para a Cidadanía e cara a propia materia que veñen realizando, neste ámbito, os sectores conservadores.

Gañar a aposta por unha escola que eduque na diversidade é gañar o futuro, porque só unha sociedade que educa na diversidade pode xestionala adecuadamente. Para iso non nos faltan instrumentos como a Lei Orgánica de Educación (LOE), que establece o respecto á diversidade afectivo sexual como un dos seus obxectivos, ou a implantación da materia de Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos. É ben certo que ambos instrumentos contaron coa máis firme oposición do Partido Popular e da xerarquía da igrexa católica, polo que debemos ser tan activos na defensa e implantación efectiva desta materia e os seus contidos como o integrismo relixioso e o conservadorismo político extremo o é no seu boicot.

Queda aínda pendente na maioría das nosas sociedades o gran salto adiante na igualdade real, social e integral das persoas homosexuais, bisexuais e transexuais en todos os ámbitos: a educación, o mundo do traballo, o acceso igualitario aos bens e servizos, os medios de comunicación, a realidade rural, etc. Reivindicamos a iniciativa do noso Partido coa Lei de Igualdade de Trato e contra a Discriminación que o Goberno remitirá ás Cortes proximamente, así como os Plans de Igualdade que implementen estas políticas en todos os ámbitos sinalados. É o noso compromiso coa xustiza e coa continuidade do proxecto de dignificación da nosa sociedade levado a cabo polo Goberno e mais o Partido Socialista. Será tamén unha homenaxe a todas e todos os que nos precederon na loita pola igualdade, e a todas e todos quen, aínda hoxe, sofren violencia física ou moral, medo ou limitación imposta polas súas opcións de vida a causa do odio ignorante de quen perseguen ao amor, a liberdade e a igualdade. Non podemos esquecer que 76 países penalizan as relaciones sexuais entre persoas do mesmo sexo, e que 7 (Irán, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Iemen, Nixeria, Arabia Saudí e Sudán) fano coa pena de morte. Unha vez máis denunciamos esta insostible situación e chamamos a estes países a que modifiquen as súas lexislacións e respecten os dereitos humanos das súas cidadás e cidadáns, tamén dos que sexan lesbianas, gais, transexuais e bisexuais.

Non podemos deixar de lembrar neste día que o Partido Popular mantén aínda o seu recurso de inconstitucionalidade contra a Lei que posibilitou o dereito ao matrimonio para as parellas do mesmo sexo, un recurso contra a igualdade e felicidade de millóns de persoas que viven no noso país. En tanto se manteña o devandito recurso, ningunha proposta política en favor da igualdade por parte deste partido será crible, polo que facemos un chamamento ao PP a que retire dito recurso e recoñeza o dereito de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais a gozar dos seus dereitos civís, e o dereito a igual trato e consideración que o resto da cidadanía.

Corenta anos despois da revolución de Stonewall, a diversidade sexual na educación é unha tarefa prioritaria se queremos conquistar a igualdade real e efectiva. Queremos reiterar o noso agradecemento ao traballo que desenvolven miles de activistas no noso país, e recoñecer novamente a importante tarefa que desempeñan as organizacións de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, sen cuxo traballo, esforzo e compromiso, os cambios que se produciron no noso país non serían posibles.

Finalmente, o PSOE facemos un chamamento a todos os seus militantes e simpatizantes e a toda a cidadanía a participar activamente nos actos que con motivo do Orgullo se celebrarán en todos as vilas e cidades do noso país, e, especialmente, a acudir á Manifestación Estatal do Orgullo, que co lema “Escolas sen armarios” se celebrará en Madrid o vindeiro sábado 4 de xullo.

Santiago , a 28 de xuño de 2009. 40 aniversario de Stonewall.