domingo, 29 de junio de 2008

Por que socialista? Por que para min o socialismo representa o modelo de sociedade, de mundo no que quero vivir: con respeto, liberdade, igualdade, solidariedade...

Cando e por que decidiches militar en XSG? O meu primeiro contacto con XSG foi ao chegar á Universidade. Coñecín a moitos e moitas compañeiros e compañeiras que me fixeron ver que para cambiar o mundo hai que moverse. E así decidín afiliarme porque xuntos/as podemos traballar mellor.

Como valoras a túa aportación ás XSG e á Agrupación Coruñesa? Esta pregunta é complicada, ou quedo de demasiado sobrada ou vou de modesta ... mmm... ha ha ha ... en serio, tódolos compañeiros e compañeiras de XSG son fundamentais no traballo diario das agrupacións locais. Eu aportei tódalas miñas ganas de traballar, toda a miña ilusión, as miñas ideas, o meu apoio en tódalas actividades... o mesmo que os/as demais.

Que rectificarías e que mellorarías do teu labor como S. Xeral da Coruña? Probablemente se voltase atrás tentaría de dispoñer de máis tempo para traballar pola agrupación, facer máis cousas... supoño que sempre cando rematas unha etapa da vida é cando veñen as ideas que deberían ter chegado antes...

O futuro do socialismo en Galicia, España e Europa? Pódese ver nas rúas, a xente cada día, sobre todo a mocidade cada vez están máis identificados co modelo socialista. Non queren un goberno adicado e preocupado a uns poucos, os avances nas políticas sociais, as melloras na sanidade, na educación... iso é o que a sociedade necesita e iso é o que ofrece o socialismo.

Algo que che indigna. Os ataques contra os dereitos fundamentais, a violencia, a mentira... en definitiva, os grandes males do mundo.

Un momento histórico que che gustaría vivir. O fin das desigualdades, da fame, das guerras...

Un ideal político a acadar. A túa causa. Un mundo mellor. Un mundo onde todos podamos crecer, estudar, traballar e vivir en paz e dignamente.

Un referente político e por que? Hai moitos... sempre tiven como referentes a tódalas persoas que loitaron sen medo pola súa liberdade porque crían nela, porque sabían que non podía ser de outra maneira.

Unha cita. “Saber é relativamente fácil. Querer e obrar acorde ao que un quixera é sempre máis duro” . É de Aldous Huxley.

Unha bandeira. A republicana.

viernes, 27 de junio de 2008

Onte, 26 de xuño, a Executiva das Xuventudes Socialistas da Coruña, mantivemos unha reunión con Javier Losada, Secretario Xeral da Agrupación Socialista coruñesa.

En primeiro lugar, as XSG expresámoslle o noso desexo de crear un Consello da Xuventude da Coruña. Deste xeito, os mozos e mozas coruñeses gozarán dun órgano autoxestionado para desenvolver políticas e actuacións para os mozos e mozas da ciadade.

En segundo lugar, expresámolle a Javier Losada a nosa intención de colaborar coas diferentes actuacións que desenvolverá o Concello para poñer en funcionamento a nova ordenanza municipal que pretende regular os espazos públicos.

Finalmente, as XSG expresaron a súa vontade de utilizar e impulsar os Centro Cívicos da nosa cidade para que os mozos e mozas gocen das súas vantaxes.


As XSG cualifican a reunión como un paso máis para que a nosa organización estea máis presente na sociedade civil grazas ás diferentes actuacións que desenvolveremos a medio prazo.

lunes, 23 de junio de 2008


O vindeiro xoves 26, as XSG da Coruña manteremos unha reunión con Javier Losada, en calidade de Secretario Xeral da Agrupación Socialista Coruñesa.

As XSG trasmitirémoslle as peticións da nosa organización política a nivel coruñés.

Posteriormente haberá, probablemente, unha rolda de prensa de Francisco Díaz, Secretario Xeral das XSG da Coruña, con Javier Losada.

martes, 17 de junio de 2008

TERCEIRO ANIVERSARIO DO GOBERNO DO CAMBIO EN GALICIAO vindeiro xoves 19, celebrarase o terceiro aniversario da victoria do cambio en Galicia.
No ano 2005, os galegos levaban máis dunha década baixo os gobernos Fraga. Uns gobernos que deixaron a Galicia á cola do tren do futuro. Ante esta situación, o pobo galego decidiu cambiar o rumbo político da nosa terra. O día 19 de xuño, os votos do PSdeG, máis os do BNG, superaban aos do PP, así como o número de escanos. Ante esta situación, só quedaba acordar pactos entre o segundo e o terceiro partido máis votado. E así foi: tras días de reunións e de consensos, comezou andar o Goberno do cambio.

Un Goberno que modificou, cara unhas posturas progresistas, as políticas económicas, migratorias, ambientais, laborais, do solo, industriais, territoriais e, sobre todo, as formas de facer goberno neste país. Un país que viviu case toda a súa historia (por non dicir toda) baixo gobernos conservadores e caciquís. Pero un país que soubo erguerse ante eses políticos para dicir BASTA! e situarse como unha das comunidades e rexións europeas que máis crece economicamente, onde descende máis o número de parados e onde o gasto social e en infraestruturas está a subir como nas rexións máis avanzadas.

Pero aínda queda moito por facer. Este tren do futuro aínda só está comezando a arrancar. Aínda queda 2008 para facer máis, e máis aló tamén queda moito futuro.

domingo, 15 de junio de 2008

ARTIGO DE OPINIÓN: UROPA?
O pasado xoves, Irlanda dixo NON ao Tratado de Lisboa. Fai un par de anos, Francia e Holanda tamén dixeran NON. A que se debe esta situación?

As causas son diversas e, posiblemente, moi difíciles de determinar. Probablemente, en ámbolos tres casos sexa un rexeitamento ás políticas neoliberais da UE. Unhas políticas máis preocupadas polos intereses do capital e polos “intereses” dos estados. Pero, tamén é (e cada vez cobra máis forza esta hipótese) un rexeitamento á chamada burocracia europea. Un rexeitamento a ese distanciamento dos políticos e burócratas europeos co pobo. Un distanciamento aínda maior que o que existe na política interna dos estados.Porque, quen sabe realmente que aporta este Tratado? Quen sabe que é e que pode aportar a UE no futuro?


Evidentemente, ámbolos tres casos non son un exemplo de “euroscepticism”, pero si dese crecente eurodistanciamento. A esta situación só cabe exporse, que Europa queremos para o século XXI? Que relación debe haber entre os políticos e os cidadáns?

Por certo, realmente recae a vontade dos pobos soberanos sobre os parlamentos? Digo eu que se votaran no Dáil Éireann (Parlamento Irlandés) sairía un NON ao Tratado...non?
Bernabé González

viernes, 13 de junio de 2008

“La jornada de 65 horas semanales”


Hace unos días los ministros de trabajo de los 27 países de la UE llegaron al acuerdo de ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. Parece increíble que los máximos responsables de lograr el bienestar de los trabajadores, nos condenen a retornar a una precariedad laboral que no se daba en nuestro país desde hace casi cien años.

Este cambio en la jornada se discute en la UE desde hace años, pero hasta ahora Francia, Italia y España, entre otros países, formaban la minoría necesaria para bloquear su aprobación. La llegada al poder de Berlusconi, y un acuerdo entre Sarkozy y Gordon Brown (si tu me apoyas en esto, yo te apoyo en lo otro), ha sido lo que ha desbloqueado la iniciativa.

En el caso de que se apruebe la directiva y nuestro Gobierno no la aplique, se potenciaría más el problema de la deslocalización hacia otros países miembros de la UE que sí la adopten.

Con este nuevo sistema se trabajarían 10 horas diarias de lunes a sábado, o 12 de lunes a viernes. Puede parecer hipócrita escandalizarse ante esta propuesta cuando en nuestro país existen colectivos que ya realizan jornadas de esta duración, como el de la hostelería o la construcción. Estos sectores serían los más afectados por la ampliación, ya que si en la actualidad trabajan por encima de la legalidad por la presión del empresario, los empleadores podrían continuar exigiendo una jornada superior a la legal.

Los sindicatos han alertado de que este aumento dispararía los accidentes laborales, debido al aumento del agotamiento y del estrés; a parte de chocar frontalmente con la conciliación de la vida profesional y laboral. Después de todos los debates que ha ocasionado la conciliación en España y en la UE, carece de lógica este gran paso atrás.

¿Qué clase de vida puede llevar una persona que trabaja 12 o 13 horas al día? Pongamos un ejemplo de lo que supondría una jornada de 13 horas:

- Se entra en el trabajo a las 8 de la mañana y se sale a las 15:00 (7 horas).
- Se da al trabajador una hora para comer.
- Entrando a las 16:00 para llegar a una jornada de 13 horas, tendría que salir a las 22:00.

Sólo se tendrían libres 10 horas, a las que habría que descontar el desplazamiento desde el hogar al centro de trabajo.
Teniendo en cuenta que se recomienda dormir 8 horas diarias, no quedaría tiempo para nada, ni para realizar la compra, limpiar, tener una vida social… Y la cosa se complica en el caso de tener hijos.


Desde el Partido Popular acusan al Gobierno de confundir a la opinión pública porque la directiva no es obligatoria. Y algunos diarios como ABC, dicen que bastaría con pactar, que la no aceptación de la ampliación de la jornada no podrá ser nunca causa de represalia, como la denegación de ascenso, de traslado o el despido. ¿Realmente son tan ingenuos? Si ya en la actualidad hay miles de trabajadores en situaciones irregulares (sin contrato, trabajando más horas de las establecidas por la ley, más de las que cotizan…), lo único que haría esta medida sería crear más indefensión para el trabajador.

Al tener que negociar el trabajador de manera individual con el empresario, se le coloca en una situación de debilidad. Al carecer de la fuerza que se adquiere al negociar a través de los sindicatos, los trabajadores tendrían que aceptar las exigencias de los empresarios. Y ni que decir tiene, que los nuevos empleados aceptarán la jornada ampliada desde el primer día.
Además se estaría creando un peligroso precedente, ya que ¿por qué se puede pactar con el trabajador la duración de su jornada y no su salario, o sus vacaciones?

Otro de los grandes argumentos de los defensores de esta iniciativa, es que se hace para solucionar un problema con las guardias médicas. Sindicatos del sector han advertido de movilizaciones en toda Europa, en el caso de que se apruebe la directiva. Se propone que el período inactivo de las guardias médicas no se considere tiempo de trabajo, lo que va en contra de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Supone en definitiva un ataque contra todo lo que se ha luchado por el derecho laboral a lo largo de la historia, y contra la idea de negociación colectiva, nacida para equiparar fuerzas entre empresario y trabajadores.
Fdo.: Eduardo López Rodríguez
Secretario de Relacións Laborais

martes, 10 de junio de 2008

Pareceume moi descriptiva da situación mundial:


Bernabé

miércoles, 4 de junio de 2008

Onte deuse a coñecer esta nova:

----------------------------------------------------------
O Goberno municipal impedirá a concentración de persoas nas zonas que declare como de Especial Protección durante o descanso nocturnoAs concelleiras responsables das áreas de Igualdade e Participación e Medio Ambiente, Margarida Vázquez e Nieves Vázquez, presentaron a ordenanza para regular a convivencia e o ocio nos espazos públicos, que aborda os problemas derivados do denominado fenómeno do "botellón". O texto normativo será levado ao próximo pleno municipal para a súa aprobación definitiva.

A ordenanza ten por obxecto "regular o uso dos espazos públicos polos veciños, evitando unha utilización abusiva e excluínte deles que perturbe a normal convivencia cidadá". Para estes efectos enténdese como convivencia cidadá o dereito das persoas ao descanso nocturno regulado polas disposicións locais, autonómicas e estatais vixentes en materia de contaminación acústica e o cumprimento da ordenanza de xestión de residuos municipais e limpeza viaria, fundamentalmente.


Para logralo, o Concello "prohibe e consecuentemente impedirá, as concentracións de persoas na vía pública que alteren a normal convivencia cidadá, sempre que leven a cabo condutas que perturben o dereito das persoas ao descanso nocturno, entre as 22.00 e as 08.00 horas".


A ordenanza recolle así mesmo que, de conformidade coa Lei 2/1996 de Galicia está prohibida a venda ou subministración de bebidas alcohólicas a menores de 16 anos, e, no caso de bebidas alcohólicas de máis de 18 graos centesimais, aos menores de 18 anos. Prohíbeselles así mesmo aos establecementos comerciais, máquinas expendedoras, venda ambulante, ou calquera outra forma de expedición, a venda de bebidas alcohólicas entre as 22.00 e as 8.00 horas, co réxime de apertura que lle sexa de aplicación.


Éstablécese que o Concello fomentará o diálogo con organizacións xuvenís, de pais e nais, veciñais, etc., co fin de exercer un labor preventivo entre a mocidade no uso moderado do alcol e no respecto á contorna e á veciñanza.


Así mesmo, realizarase un labor preventivo en centros educativos, en colaboración coa Consellería de Educación e Sanidade da Xunta de Galicia, e levarán a cabo campañas sobre o consumo responsable de alcol e convivencia cívica e social.


Segundo recolle a ordenanza, será exixible a responsabilidade civil dos pais, nais ou persoas que resulten legalmente responsables dos menores de idade polos danos e prexuízos que os ditos menores causen. En todo caso, os pais, nais ou titores que resulten legalmente responsables recibirán comunicación das infraccións cometidas polos menores de idade ao seu cargo.


------------------------------------------------------------Este é un asunto que nos afecta a todos os mozos e mozas coruñeses. Como mozos e mozas que sodes e membros de XSG, que opinades sobre este proxecto?


domingo, 1 de junio de 2008

800 ANIVERSARIO DA CORUÑA

Hai oitocentos anos o rei Afonso IX concedía á cidade a “carta puebla” que lle deu á Coruña rango de cidade e fixo dos coruñeses e coruñesas cidadáns libres.
Por iso, hoxe desexariamos facer unha homenaxe á cidade, pero diferente. En lugar de colocar aquí un texto “histórico tradicional”, gustaríanos que a historia fose escrita por cada un de nós, gustaríanos que sigades vós o listado de acontecementos importantes comentando os mellores momentos que vós, ou as vosas familias, ou amigos /as vivísedes na Coruña, e todos aqueles que queirades vivir ….

o
Na época clásica a nosa cidade é designada co nome de Brigantium. O rei Afonso IX de León decide en 1208 a refundación da cidade co nome de Crunia.

o
En 1563, tivo lugar a heroica defensa da cidade a cargo de María Pita fronte ao pirata inglés Drake.

o
En 1809 tivo ligar a Batalla de Elviña contra os franceses, na que morre o Xeneral inglés Sir John Moore, enterrado no Xardín de San Carlos e cantado por Rosalía de Castro.

o
En 1883 inaugurase a liña de ferrocarril A Coruña - Madrid.

o
En 1861 celebráronse aquí os Primeiros Xogos Florais de Galicia.

o
Na Coruña fíxose o primeiro intento de matrimonio homosexual de España en 1901: Marcela e Elisa, dúas mulleres, casaron na Coruña ao facerse pasar unha delas por home.

o
..................


* (Fotografía sacada de
www.fotos-coruna.com)